"Bebudelsen". Ikon malet med æggetempera på træ og gesso i traditionel
teknik fra det gamle russiske ikon-maleri udført af munke. 25 x 37 cm.